Výzva v súvislosti so šírením koronavírusu

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Tak ako v susedných štátoch, ústredný krízový štáb aj v Slovenskej republike zaviedol preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Ministerstvo vnútra listom oslovilo cirkvi a náboženské spoločnosti, v ktorom cirkevné spoločnosti žiadajú o porozumenie a dodržiavanie preventívnych opatrení.

K vzniknutej situácii sa postavme preto zodpovedne a dodržujme hygienické predpisy a ustanovenia príslušných orgánov.

Dňa 6. marca 2020 zaviedli zákaz návštev v zdravotných a sociálnych zariadeniach, ako aj návštev vo väzniciach, respektíve navrhli zvážiť účasť na športových, kultúrnych a iných hromadných podujatiach.

Čo sa týka bohoslužieb spoliehame sa na súdnosť a múdrosť vedenia jednotlivých cirkevných zborov. Usilujme sa nevyvolávať paniku. Pri Večeri Pánovej sa radšej vyhýbajme používaniu spoločného kalicha, ale skúsme nájsť vhodné riešenie.

Modlime sa za to, aby sa vírus nešíril ďalej, aby sa chorí čím skôr uzdravili a aby Boh dal silu a múdrosť tým, ktorých v tejto veci poveril väčšou zodpovednosťou.

Ďalšie informácie sú dostupné na webstránke www.health.gov.sk.

S bratským pozdravom
Vince Fekete, generálny kurátor
László Fazekas, biskup

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *