Pozvánka na výročné seniorátne valné zhromaždenie

Farským úradom Ondavsko-hornádskeho seniorátu:

Pozývame Vás na výročné seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu, ktoré sa bude konať v nedeľu 2. júna 2013 so začiatkom o 14:00 hod v reformovanom kostole v Tušiciach.

Pokračujte v čítaní

Vzácna návšteva na Seniorátnom valnom zhromaždení

Na Seniorátnom valnom zhromaždení Ondavsko–hornádskeho seniorátu, ktoré sa konalo v sobotu 21. apríla 2011 so začiatkom o 15:00 hod v reformovanom kostole v Kyste – kde sa konali služby Božie – a následne pokračovalo v kultúrnom dome v Kyste, sme privítali vzácnych hostí z našej sesterskej cirkvi z Českej republiky.

Pokračujte v čítaní