„Vyber si sám“

V živote sa musíme neraz rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie je, akým smerom sa náš život bude uberať, čím chcem byť, kam chcem patriť. Jedným takým rozhodnutím je aj rozhodnutie pre Krista.
„Vyber si sám“ – bola hlavná téma stretnutia mládeže, ktoré sa konalo 7.novembra v zborovom dome v Trebišove, asi tridsať mladých ľudí odvšade z východu z oboch seniorátov, sa rozhodlo prísť na toto stretnutie.

Reformovaný cirkevný zbor Trebišov

Ulica
Škultétyho 17
Obec/Mesto
Trebišov
PSČ
075 01
Telefónne číslo
056 6723 583
Mobil 0902 289 910
Duchovný
Miroslav Kovaľ, administrátor

Email miroslavkoval@gmail.com
Kurátor
Gabriel Balla

Obec/Mesto
Trebišov
Pridružené zbory
O zbore
Bohoslužby v nedeľu: 11:00
Detské bohoslužby v nedeľu: 15:00
Večerné bohoslužby v stredu: 18:00Biblická hodina pre dospelých v piatok: 18:30
Biblická hodina pre mládež v piatok: 17:00Konfirmačná príprava v stredu: 14:00 a 16:00Náboženstvo v pondelok: 12:30 a 13:30
Náboženstvo v piatok: 15:30