Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

Velební bratia farári, velebné sestry farárky.

Srdečne vás pozdravujeme z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prianím, aby Pán Boh pridával na každý deň svojho pokoja a rozhojňoval Jeho požehnanie na vašej službe.
Aj tohto roku sa opäť obraciame na vás, s prosbou a zároveň ponukou pripojiť sa v 3. novembrovú nedeľu počas služieb Božích k spoločným modlitbám za rodiny dotknuté tragickými udalosťami na cestách.

Pokračujte v čítaní

Deň obetí dopravných nehôd

Každý deň počúvame správy o dopravných nehodách, mnohokrát sa zamyslíme nad vzácnosťou a krehkosťou nášho života …

Tretiu novembrovú nedeľu si pripomíname: Deň obetí dopravných nehôd

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na spomienkové bohoslužby, ktoré sa uskutočnia dňa 18.11.2011 o 15:00 v Reformovanom chráme na Hrnčiarskej ulici v Košiciach.
Slovom Božím poslúži npor. Mgr. Jana Tabačková policajná duchovná Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV.