Stretnutie kantorov

stretnutie kantorov

V nedeľu 4. októbra sa v zbore vo Vyšnom Čaji konalo avizované stretnutie kantorov Ondavsko-hornadského seniorátu. Bolo to pilotné  stretnutie, ako povedal seniorátny kurátor a kantor Ján Janovčík, ktorý to cestou misijného referátu zorganizoval i viedol. Zahájil to modlitbou a čítaním zo Slova –  150. žalm. Ten nám približuje akým spôsobom a akými nástrojmi môžme a máme chváliť Pána Boha.

Pokračujte v čítaní