Vychádza Heidelberský katechizmus

katechizmus_obalkaReformovaná cirkev na Slovensku vydala Heidelberský katechizmus v upravenom slovenskom preklade. Tento preklad je už niekoľko rokov dostupný na stránke OH seniorátu a našej cirkvi. Len na pripomenutie – Heidelberský katechizmus je jednou z dvoch symbolických kníh našej cirkvi (druhou je 2. Helvétske vierovyznanie), ktorý zachytáva zhrnutie a základné princípy našej viery. Krátky opis Heidelberského katechizmu môžete nájsť aj v článku, ktorý sme pred časom zverejnili na stránke seniorátu.

Pár rokov dozadu bol vydaný Detský katechizmus, v ktorom sú jednoduchšou formou objasnené pravdy, ktoré sú v pôvodnom Heidelberskom katechizme.

Vydaná publikácia je v peknej tvrdej väzbe a jej cena je 2.50€. Zakúpiť si ju je možné cestou farských úradov, prípadne cestou seniorského úradu.