Stretnúť sa s Bohom – pozvánka do Košíc

evanjelizacia_kosice_2015Reformovaný zbor v Košiciach srdečne pozýva na evanjelizačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia každý večer o 18:00 od 1.12. do 4.12.2015 v reformovanom kresťanskom kostole na Hrnčiarskej ulici v Košiciach.

Výkladom Slova poslúži brat farár Miklós Bódis, farár zo Sedmohradska (Rumunsko)

Ďalšie informácie nájdete na priloženom plagáte.

Dvojjazyčný evanjelizačný týždeň

Drahí priatelia,
v dňoch 2.-6. apríla sa vo viacerých zboroch nášho seniorátu uskutoční dvojjazyčný evanjelizačný týždeň. Počas neho bude Sándor Pocsai, reformovaný farár a vedúci Záchrannej misie Bethezda na Ukrajine, kázať na tému „Kde je tvoj Boh?“ (Ž 42, 11).

Pokračujte v čítaní