Stretnutie kantorov

stretnutie kantorov

V nedeľu 4. októbra sa v zbore vo Vyšnom Čaji konalo avizované stretnutie kantorov Ondavsko-hornadského seniorátu. Bolo to pilotné  stretnutie, ako povedal seniorátny kurátor a kantor Ján Janovčík, ktorý to cestou misijného referátu zorganizoval i viedol. Zahájil to modlitbou a čítaním zo Slova –  150. žalm. Ten nám približuje akým spôsobom a akými nástrojmi môžme a máme chváliť Pána Boha.

V zborovom dome sa nás tentokrát  zišlo pomenej, čo je na škodu, lebo na takýchto stretnutiach je priestor na výmenu skúsenosti  pri kantorovaní a spoznávaní sa medzi sebou. Pre mladších, začinajúcich je to možnosť priučiť sa od starších a neskôr to využiť vo svojich zboroch. V nedeľu sa debatovalo o spevníku a pôvode piesní v ňom, respektíve o notovaní a niektorých chybách v ňom. Rozprávalo sa okrem iného aj o novom chorálniku a o jeho využívani či ne-využívani v zboroch. Stretnutie ukončil modlitbou brat Imrich Géci, kantor domáceho zboru, ktorému brat Janovčík v mene všetkých poďakoval za poskytnuté priestory i za chutné občerstvenie, ktoré bolo pripravené zo strany zboru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *