Seniorátny deň v Sečovciach

„Nodbočuj ani napravo, ani naľavo, odvracaj nohu od zlého!“

Tieto slová (Pr.4,27) boli sprievodom pre priebeh seniorátneho dňa konaného v sobotu 24. novembra 2018 v Sečovciach.

Hlavnou témou dňa bolo: Duchovný odkaz posledných 100 rokov

Duchovný zboru Miroslav Kovaľ otvoril toto stretnutie privítaním prítomných a zároveň uviedol Adrianu Hertnekiovú ako konferencierku, ktorá sprevádzala program. Po zaspievaní piesne č. 215, sestra Hertnekiová predniesla báseň od Milana Jurča „Boží stred“.

Na stretnutí boli prítomné aj spevokoly, keď ako prvý svojimi piesňami vystúpil tušický spevokol, ktorý diriguje M. Vaľovská. Duchovný Ján Semjan, zástupca biskupa, priblížil vo svojom príhovore roky 1989 až 2018 a priebeh diania a života v cirkvi v tomto období.

Medzi rečníkmi sa predstavil aj košický hudobný zbor, pod vedením brata Szakála. Neodbočuj naľavo – senior Juraj Brecko mal prednášku o rokoch 1945 až 1989.

Doobedňajšie témy sa končili obedom, o ktorý sa postaral domáci zbor. Po ňom sa zhromaždenie presunulo na miestny židovský cintorín, kde duchovná Marianna Sláviková a Marek Marjov, pedagóg na gymnáziu v Sečovciach opísali ťažkú dobu židovskej obce v Sečovciach. Ťažko bolo počúvať mená mladých ľudí, ktorí boli vyvlečení a späť sa nikdy nevrátili. Neodbočuj napravo- Po návrate do kultúrneho domu, Marek pokračoval v téme o rokoch 1938 až 1945.

Svoj spev ako tretí predstavil vajkovský zbor, vedený sen. kurátorom Jánom Janovčíkom.

Fungovanie cirkvi v Čechách a jej hodnoty v prvej Československej republike priblížil hosť podujatia, synodný senior Českobratrskej cirkvi z Prahy, Daniel Ženatý.

No a záver podujatia už patril bratovi seniorovi, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí mali účasť na príprave stretnutia, aj všetkým, ktorí sa zúčastnili ako poslucháči.

A vďaka patrí aj z našej strany, lebo sme odchádzali poučení a dojatí z výkladov a smutných príbehov ľudí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *