Seniorátne stretnutie konfirmandov v Kyste

V sobotu 28. novembra 2015 sa konalo stretnutie konfirmandov Ondavsko-hornadského seniorátu, ktoré sa konalo v reformovanom kostole Kyste.

V kostole našich konfirmandov, aj ostatných hostí privítal brat levita Jaroslav Géci, ktorý slúži v tomto zbore. Pozdravil nás aj brat senior Juraj Brecko.
Bohoslužbu v kostole mal brat farár Dušan Brna. Na výklad mu poslúžil 24. žalm, kde pripomínal, aká je veľká a nekonečná moc Hospodina. Zároveň nadväzoval na blížiaci sa adventný čas – príchodu Spasiteľa, ktorý príde v moci a sláve.
Po bohoslužbách sa všetci prítomní premiestnili do kultúrneho domu, kde ich čakalo bohaté občerstvenie.
V kultúrnom dome program moderovala sestra farárka Mariana Slávikova
Po krátkej prestávke a občerstvení nášho tela sa brat senior Juraj Brecko pomodlil. Spievali sa chválospevy na oslavu nášho Pána, ktoré na gitare hral brat Jaroslav Géci.
Brat kaplán Pavol Jašo sa zameral na občerstvenie našej duše, keď prečítal Slovo Božie z 2. knihy Samuelovej 7, 1-17 verš, keď pri výklade rozoberal slovo „horlivosť“. Poukázal na prílišnú horlivosť, ktorá nemusí byť vždy na úžitok.

S krátkym slovom sa podelila aj sestra kaplánka Ester Perešová, ktorá prečítala 130. žalm, vysvetlila všetkým tam prítomným, aby nerobili veci na svoju slávu, ale na slávu nášho Pána Boha. Použila pri výklade aj príklady zo života.
Na záver sa spievali piesne oslavujúce nášho Pána. Tému uzatvoril modlitbou brat farár Miroslav Kovaľ. Naši dorastenci, si zahrali spoločné hry, po ktorých ich čakal chutný a teplý guláš a vynikajúce koláče.
Po chutnom obede sa sestra farárka Simona Abošiová pomodlila. V modlitbách prosila aj o šťastný návrat všetkých prítomných domov.
Ďakujeme všetkým veriacim v zbore ako aj tým, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia, ako aj na príprave pohostenia a poskytnutých priestorov v kultúrnom dome.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *