Pastoračná starostlivosť v nemocniciach

Bratia a sestry!

Oznamujem Vám, že duchovný Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku  Mgr. Dušan Brna,  je Ondavsko–hornádskym seniorátom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na obdobie od 1.1.2018  do 31.3.2018  so súhlasom duchovných Maďarského reformovaného zboru v Košiciach a Slovenského reformovaného zboru v Košiciach poverený vykonavaním pastoračnej starostlivosti  v nemocniciach na území mesta Košice okrem  mestskej časti Košice–Šaca.

V prípade, že viete o niekom z Vašich zborov, kto je hospitalizovaný v Košiciach, môžete mu to dať vedieť, aby daného človeka navštívil.

Jeho služba sa zatiaľ rozbieha, ale už vidíme pozitívnu odozvu. Riaditeľka Východoslovenského onkologického ústavu povolila bratovi farárovi chodiť z izby do izby.  Predstaví sa pacientom, ponúkne im duchovný rozhovor. Veľká časť pacientov o rozhovory má  záujem. A to nielen reformovaných, ale aj z iných cirkví. Pacienti z našej cirkvi však boli veľmi  potešení, keď sa dozvedeli, že  brat Brna  je reformovaný farár. 

V iných nemocniciach to je tak, že brat farár tam bude slúžiť v kaplnkách služby Božie a pacientov bude môcť navštevovať na izbe len na požiadanie. Nebude môcť tak ako na onkológii chodiť z izby na izbu.

Preto je dôležitá aj vaša súčinnosť, aby ste bratovi Dušanovi dávali vedieť  ak niekto  z Vašich veriacich bude hospitalizovaný v Košiciach.

S pozdravom Juraj Brecko

 

Duchovná – pastoračná nemocničná služba je plne všetkým dostupná v prípade potreby. Kontakt na Dušana Brnu

Mgr. Dušan BRNA – reformovaný farár
0902 59 77 11 , 0949 473 695
dusan.brna.ml@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *