Košické Olšany – dcérocirkevný zbor

Aké su milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocnosti! Duša mi túži, prim prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu  živému. (Žalm  84. 2. 3. verš)

Vo štvrtú adventnú nedeľu minulého roku 2014, som navštívil zbor v Košických Olšanoch. Plánoval som to už dávnejšie a teraz som to urobil aj na pozvanie presbyterov zboru. Aj keď som tam nebol po prvýkrát, bolo to dobré rozhodnutie, lebo som bol príjemne prekvapený.

Olšanský zbor má prenajatú jednu miestnosť od obecného úradu v kultúrnom dome už viac rokov. Bolo to ešte za pôsobenia pána farára Kostsánszkeho , kde sa veriaci z obce stretávali. V časoch predtým veriaci chodili k nám do Bystera a schádzali sa aj po rodinách. No bola tu  možnosť ísť aj do Košíc, nakoľko to nie je tak ďaleko a spojenie autobusom bolo dobré.  Za predchádzajúceho pôsobenia pani farárky Tabačkovej sa zbor viac zomkol, a nakoľko mali svoje presbyterstvo  plne funkčné, mohli požiadať vedenie cirkvi o štatút dcérocirkvi, nakoľko doposiaľ boli diasporou pri zbore Byster.  Začiatkom roka 2010 bolo ich žiadosti vyhovené aj schválené. Čo sa týka miestnosti, tú už bolo treba trocha zveľadit a upraviť. S podporou obecného úradu si ju dali vymaľovať, zakúpili nové osvetlenie a iné veci. Skrátka miestnosť pekná a dôstojná na stretávanie sa a vykonávanie bohoslužieb.  Zbor má zhruba 35 členov. Kurátorom je Pavol Gazda, presbytérmi sú: Jolana Horváthová, Milan Tőrők a Robo Oždani. Oni sú tí, čo sa starajú, aby bol zbor ako po duchovnej, tak i materiálnej stránke, zabezpečený. A nechcem zabudnúť ani na spev, ktorý vedie kántorka Silvia Barnová a sestru farárku Mariannu Slávikovu, slúžiacu v bysterskom  matkocirkevnom zbore.  V Olšanoch máva pravidelné bohoslužby, s ktorými sú v zbore veľmi spokojní.

Tibor Bajus,
kurátor zboru Byster

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *