Júnové kázne na internete

Na počúvanie

Svinica 7.6.2020 – Marianna Sláviková
Tušice 7.6.2020 – Juraj Brecko

Ďalšie kázne …

… môžete nájsť na jednotlivých podstránkach, ktoré sme pre nich vytvorili:

Prípadne môžete využiť aj ďalšie zdroje, ktoré sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Aprílové kázne na internete

Ponúkame vám ďalšie kázne našich farárov na internete

Na počúvanie …

Ježiš sa zjavuje učeníkom pri rybolove (Jn 21,1-14) – Janette Knežová
Služby Božie zo Svinice 26.4.2020 – Marianna Sláviková

Na čítanie …

Ďalšie kázne …

… môžete nájsť na jednotlivých podstránkach, ktoré sme pre nich vytvorili:

Prípadne môžete využiť aj ďalšie zdroje, ktoré sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Reformované kázne na internete

Pozývame všetkých našich veriacich, aby aj v prípade zrušených služieb Božích využili možnosť vypočuť si kázne našich farárov, ktoré máme dostupné online.

Na počúvanie …

Kázeň na Veľkonočný pondelok od Marianny Slávikovej
Kvetná nedeľa – Mariann Sláviková
Kázeň Marianny Slávikovej na 5. pôstnu nedeľu

Na čítanie …

Ďalšie kázne …

… môžete nájsť na jednotlivých podstránkach, ktoré sme pre nich vytvorili:

Prípadne môžete využiť aj ďalšie zdroje, ktoré sa nachádzajú na nasledovných odkazoch:

Pre deti …

V týchto časoch myslíme aj na našich najmenších, ktorí trávia svoj čas doma. Naše drahé spolupracovníčky pre nich pripravili detskú besiedku a čítanie z knihy Zem pod dúhou na pokračovanie.

Zem pod dúhou

28. kapitola – Počuj, Izrael! (Deut 6)
27. kapitola – Bileámova oslica. Mojžišova smrť. (Num 22.23.24; Deut 34)

Ďalšie diely zo Zeme pod dúhou je možné nájsť na tomto odkaze.

Detská besiedka

15.5.2020

Veršík na zapamätanie – Ján 3,27

9.5.2020

Veršík na zapamätanie

Všetky diely detskej besiedky je možné nájsť na tomto odkaze.

Pre starších

#čítameStarkým

Milí priatelia, 
ponúkame Vám možnosť stať sa súčasťou dobrodružstva čítania a počúvania. Čítania pre starších. Máme deti a dospievajúcich, ktorí vedia čítať. A máme okolo seba starších ľudí. Mnohí z nich v týchto dňoch prežívajú väčšiu izoláciu ako inokedy.

VÝZVA:

  • nahrajte čítanie textu Vášho dieťaťa,
  • nahrávku dajte vypočuť jeho vlastným starým rodičom  a  iným príbuzným v rodine, známym, ktorí by sa potešili, že počujú toto dieťa,
  • ak je to možné, pošlite link nahrávky pre tých starších, čo nemajú (malé) potomstvo na adresu: mariabreckova@gmail.com

Prečo to robiť pre starkých? Pre poznanie, že aj niekto ďalší na nich myslí a chce ich potešiť 

Macko Timko
Príbehy malého Mikuláša
Kvak a Čľup nepoznajú nudu

Detská besiedka

15.5.2020

Veršík na zapamätanie – Ján 3, 27

9.5.2020

Veršík na zapamätanie

1.5.2020

26.4.2020

Veršík na učenie – Mt 18,14

16.4.2020

Detská besiedka 5
Veršík na učenie – Ef 5,2

10.4.2020

Detská besiedka 4

5.4.2020

Detská besiedka 3
Veršík na učenie – Iz 55, 11

31.3.2020

Detská besiedka 31.3.2020
Veršík na učenie

21.3.2020

Detská besiedka 21.3.2020
Veršík na učenie

Zem pod dúhou

28. kapitola – Počuj, Izrael! (Deut 6)
27. kapitola – Bileámova oslica. Mojžišova smrť. (Num 22.23.24; Deut 34)
26. kapitola – Rozhovory s Bohom. Dvanásť vyzvedačov. (Ex 32.33.; Num 13.14; Deut 1)
25. kapitola – Desať slov. Zlaté teľa. (Ex 20.32.; Deut 5)
24. kapitola – Tu pritiahol Amálek. Zmluva. (Ex 17. 19.24.; Deut 25)
23. kapitola – Pesach. Voda a chlieb na púšti. (Ex 7-12,15,16,17, Num 11)
22. kapitola – Horiaci ker. Národ prepusť môj. (Ex 2,3,5,6,7)
21. kapitola – Malá archa z trstiny. Na púšti. (Ex 2)
20. kapitola – Jákobova smrť. Potom nastúpil nový kráľ. (Gen 47,48, Ex 1,2)
19. kapitola – Zúčtovanie. Otec Jákoba. (Gen 44,45,46,47)
18. kapitola – Desať bratov na ceste. Chlieb a pohár. (Gen 42,43,44)
17. kapitola – Čašník a pekár. Faraónov sen. (Gen 40,41)
16. kapitola – Támar. U Potífara. (Gen 38,39)
15. kapitola – Zmierenie. Majster snov. (Gen 33,35,37)
14. kapitola – Návrat. Zápas pri rieke. (Gen 30,31,32)
13. kapitola – Podvedený podvodník. Dve ženy. (Gen 29,30)
12. kapitola – Podvod a Ráchel (Gen 27,29)
11. kapitola – Abrahámova smrť. Jákob a Ezau. (Gen 25)
10. kapitola – Sárina smrť. Služobník, ktorý hľadá ženu. (Gen 23-24)
9. kapitola – Zánik Sodomy. A tak šli obaja spolu. (Gen 18,19,22)
8. kapitola – Abraham a Hagar. Príbeh o smiechu. (Gen 16-18)
7. kapitola – Abrahámova beznádej. Abrahámov zápas. (Gen 15, Ž 8)
6. kapitola – Na scéne sa zjavuje Abrahám. Abrahám a Lót (Gen 12-14)
5. kapitola – Noemova archa. Krajina pod dúhou (Gen 6-9)
4. kapitola – V záhrade. Kain a Ábel (Gen 2-4)
3. kapitola – Šabat. Na počiatku (Gen 1,2)
2. kapitola – V Babylónii. Babylonská veža (Ž 137, Gen 11)
1. kapitola – Vo vyhnanstve. Jákobov sen (Gen 28)

Písané kázne

Kázne Eriky Domonkošovej

Kázne Petra Kozára

Kázne Marianny Slávikovej

Kázne Zsolta Buzu