BMW jeseň 2015 – „Nedá sa újsť!“

neda_sa_ujst_smallPozývame vás na jesenný Biblický Mládežnícky Wheelet

Názov: Nedá sa újsť!
Termín: 23. – 25.10.2015 (registrácia od 16:00)
Miesto: Borda, Slanské vrchy
Cena: 14€, spacák nutný
Vek: 14+
Autobusy:
*KE (16:40) – Košický Klečenov, Ružový sad (17:11)
*Sobrance (14:40) – Michalovce (15:19) – Koš. Klečenov, Ružový sad (16:03)

Registrovať sa môžete cez google docs.

Vážme si vzácny dar!

Milí bratia a sestry!

Pri príležitosti Národného týždňa manželstva sa vám chceme aj my, duchovní Ondavsko–hornádskeho seniorátu prihovoriť. Manželstvo je vzácny dar od Hospodina. On Ho vymyslel a ustanovil. Apoštol Pavol nás v liste Židom vyzýva slovami: „ Manželstvo majte všetci v úcte… ( Žd 13,3a)“

Pokračujte v čítaní

Na návšteve u reformovaných na Ukrajine

Spolu so sestrami z nášho zboru sme v dňoch 6. – 8.11 2012 boli na Ukrajine na návšteve v zbore Csongor (ukrajinsky Čomonín). Jedna z našich sestier (Ibolya Varjassyová) totiž z Ukrajiny priamo pochádza, a jej brat Sandor Pocsai st. v tomto zbore Csongor ako duchovný donedávna slúžil. Csongor je cca 40 km od hraničného priechodu Veľké Slemence. Cirkev tu bola od roku 1945 (Podarpatská Rus bola vtedy pričlenená k Sovietskému zväzu) dosť tvrdo prenasledovaná, omnoho viac ako u nás, ale vydržala a získala aj vďaka dlhému utrpeniu vyznávačsky charakter. Podkarpatská reformovaná cirkev (110 zborov a 70 duchovných) je od štátu finančne úplne nezávislá, zbory dokážu hradiť nielen prevádzku farských budov, ale aj dokážu kryť mzdu pre duchovného. Okrem toho robia a financujú aj ďalšie veci na poli diakonie a misie.

Pokračujte v čítaní

Výzva duchovných pri príležitosti Národného týždňa manželstva

Vážení bratia a sestry

Už niekoľko rokov sa v našej krajine v týždni, v ktorom je valentínsky sviatok, koná Národný týždeň manželstva. Rôzne kresťanské organizácie z viacerých cirkví chcú v týždni, keď sa veľa hovorí o láske medzi mužom a ženou, poukázať na biblické chápanie skutočnej lásky. Pri tejto príležitosti sa milí veriaci chceme podeliť s tým, čo nás duchovných veľmi trápi. Čoraz viac sa manželstvo obchádza a spolužitie ako náhrada manželstva sa čoraz viac rozmáha a to žiaľ aj v rodinách, kde rodičia či starí rodičia pravidelne navštevujú služby Božie. Ako dôvod sa uvádza doba. Áno, aj my duchovní, tam kde je to potrebné, ideme s dobou. Napríklad internetová komunikácia sa stala súčasťou nášho života. Častejšie ako listy, už posielame e-maily. Nemôžeme však súhlasiť s tým, že doba ospravedlňuje hriech. Ak nejaký hriech robí veľa ľudí, to neznamená, že to už potom môžu robiť všetci.

Pokračujte v čítaní

Tu som, pošli ma – úryvok z knihy

 

{xtypo_quote}Obrodenie je čisto filozofický výsledok správneho použitia ustanovených prostriedkov. Nie je to zázrak, ani nie je založené na zázraku. Dlho pretrvával rozšírený názor, že propágacia náboženstva má v sebe niečo veľmi zvláštne, že sa nedá posudzovať bežnými pravidlami príčiny a následku. Žiadne učenie nie je nebezpečnejšie pre prospech cirkvi ako toto. Predpokladajme, že by človek mal ísť kázať toto učenie medzi farmármi o ich zrne na siatie. Keby im povedal, že Boh je suverénny a dáva im úrodu, len keď On chce a že orať, siať a namáhať sa a tak očakávať rast plodín je veľmi nesprávne , že tým berú dielo z Božích rúk. Predpokladajme, že by farmári uverili tomu učeniu. Takto by vyhladovali svet až na smrť. A práve o takéto výsledky sa usilujú cirkevné zbory, lebo sú presvedčené, že rast a prehlbovanie zbožnosti je nejako záhadné spôsobené Božou suverenitou a že teda neexistuje žiadne prirodzené spojenie medzi príčinou a výsledkom. Som hlboko presvedčený, že keby boli známe fakty, bolo by zistené, že ak sa určené prostriedky správne použijú, získa sa rovnaké duchovné požehnanie, a to s väčšou jednotnosťou ako doôteraz.
{/xtypo_quote}

 

Znova a znova čítal túto stať. Deti sa utíšili a zhŕkli sa okolo nás, cítiac niečo nezvyčajné. Nakoniec manžel povedal:

„Toto jednoducho znamená, že duchovné zákony, ktoré ovládajú duchovnú žatvu, sú také reálne a skutočné, ako zákony, ktoré ovplyvňujú úrodu v prírode.“

Potom slávnostne, skoro tak, ako sa robí prísaha, povedal:

„Ak má Finney pravdu a ja verím, že má, idem vypátrať, čo sú tie duchovné zákony a budem ich poslúchať bez ohľadu na to, čo ma to bude stáť.“

Úryvok z Tu som, pošli ma. (príbeh misionára Jonathana Gofortha, ktorý pôsobil v Číne),
Rosalinda Goforthová, Bratislava, 2007, s.94-95.

Čínsky kalvinizmus prekvitá

Kalvinizmus nemá rád letničných. Chvejú sa pri nespútaných emóciách. A v Číne, miesto, kde sa kalvinizmus šíri najrýchlejšie sú elitné univerzity, poháňané fenoménom učenia a prekladania. Wang Xiaochao, filozof na jednej z pekingských univerzít, preložil dve veľké diela Sv. Augustína, Vyznania a O Božej obci, do čínštiny priamo z latinčiny. Postupne sú prekladané z pôvodných jazykov do čínštiny všetky veľké diela kresťanskej tradície prvého storočia.

Všetko toto sa deje mimo kontroly oficiálneho orgánu, ktorý má sledovať a dohliadať na cirkvi v Číne. Namiesto toho, sú to katedry filozofie na univerzitách, alebo katedry jazykov a západných civilizácií, ktoré sú kanálmi, cez ktoré sa to deje.

„[Oficiálne uznané] cirkvi nie sú nadšené univerzitami, pretože to nie je pod ich kontrolou. A ich semináre nie sú na intelektuálnej úrovni univerzít,“ hovorí Dr. Tan, „Čínske kresťanstvo, využívajúce Číňanov na to, aby mysleli kresťansky, sa stalo veľmi zaujímavým hnutím.“
Mnoho misionárov, ktorí sa snažili priniesť do Číny kresťanstvo predtým, ako sa k moci dostali komunisti, boli presbyteriáni a iné druhy kalvinistov. Avšak to nevysvetľuje, prečo by dnes mal byť kalvinizmus uprednostňovanou teológiou domácich zborov a intelektuálov. Názor Dr. Tana je, že je to kvôli tomu, že je protestantský: čiže môže byť udomácnený oveľa pevnejšie ako rimo-katolicizmus, keďže presbyteriánske zbory si sami vyberajú svojich pastorov. Mám dojem, že toto je extrémne dôležité v čase, keď sa Čína zotavuje z jeden a pol storočia, kedy bola obeťou západných mocností; pápežove nástojenie na ustanovení katolíckych biskupov je neprijateľné pre vládu a pravdepodobne aj pre ľudí.

Keď ide kázať do oficiálneho zboru, hovorí: „Je tam približne 1000 ľudí a 95% z nich je nad 65 rokov. Čiže je to upadajúca cirkev. Avšak ak by som šla do domáceho zboru – bolo by tam 1000 ľudí; možno 20 z nich by boli päťdesiatnici a zvyšok by boli mladí. Tí starší sú profesori na univerzite. Čiže títo sú budúcnosťou cirkvi. Majú registrovaných pastorov a žiaden prístup do seminárov: avšak majú mladosť, budúcnosť a peniaze.“

Kalvinizmus nie je náboženstvom podriadenosti akejkoľvek vláde. Veľké národné mýty o kalvinistických kultúrach sú všetky o vojne voči imperialistickým utláčateľom: Holanďania proti Španielom, Škóti proti Angličanom, Američania proti Britom. Takže keď sa čínske domáce zbory objavili z podhubia kultúrnej revolúcie v 80-tych a 90-tych rokoch, „začali hľadať, ktorá teológia by ich podporila a poučila. Čítali Luthera povedali ´on nie´. Takže čítali Kalvína a povedali ´on, pretože on má teológiu odporu´. Luther ich nemôže vyučovať alebo poučiť ich, ako jednať s vládou, ktorá je proti nim.“

A napriek tomu, že komunisti označili kresťanstvo ako cudzie náboženstvo, rovnako tiež ničili tradičné náboženstvá Číny a stále to aj robia: „Komunistická a socialistická kritika tradičného náboženstva a konfucianizmu bola efektívna“, hovorí. „Mládež si myslí, že je veľmi cool byť kresťanom. Komunizmus odstránil pre nich všetky prekážky, ktorí im bránili, aby sa dostali ku kresťanstvu.“

Podľa najrezervovanejších odhadov sa ku kresťanstvu obrátilo 500000 ľudí; to znamená jeden nový zbor každý týždeň . Podľa najrezervovanejších odhadov sa ku kresťanstvu obrátilo 500000 ľudí; každý mesiac sa dokončí jeden kostol. Kalvinistické kresťanstvo má povahu neobyčajného odvetvia. Kalvín sám, počas svojho pobytu v Ženeve, kázal každý deň a v nedeľu dvakrát: stenografi, sediaci pri jeho rečníckom pulte, zaznamenali 108 zväzkov jeho kázní, i keď väčšina z nich bola stratená a jeho povesť teda leží len na knihách a letákoch, ktoré napísal on sám. V Číne dnes je tento druh kresťanstva považovaný za pokrokový, racionálny, intelektuálne vážny a prajný k vytváraniu peňazí.

„Už čoskoro“, hovorí Dr. Tan, „kresťania budú väčšinou medzi univerzitnými študentami … to sa môže stať.“

Bolo by úžasné, ak by sa Čína stala veľkou mocnosťou v kresťanskom svete, podobne ako je to v ekonomickom. Avšak nemenej zvláštne veci sa úž stali v minulosti. Kto mohol predpovedať keď Augustín písal tie úžasné knihy teraz prekladané do čínštiny, že barbarská Európa sa stane centrom kresťanskej civilizácie a jeho domovina v Severnej Afrika bude úplne moslimská?

 

Z The Guardian preložil Pavol Gurbaľ